Giá ORN hôm nay

Trung bình (24h)
41,682 VND
Thấp nhất (24h)
40,344 VND
Cao nhất (24h)
42,990 VND
Khối lượng 24h
1,997,749.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,093,831.39 USD
Vốn hóa thị trường
54,290,282.55 USD

Orion Protocol ORN/VND

41,774 VND
+0.91% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ORN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:37 (UTC)
Tín hiệu