Giá ORN hôm nay

Trung bình (24h)
38,415 VND
Thấp nhất (24h)
37,286 VND
Cao nhất (24h)
39,857 VND
Khối lượng 24h
2,622,062.69 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,885,951.61 USD
Vốn hóa thị trường
49,849,386.39 USD

Orion Protocol ORN/VND

37,732 VND
+1.11% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ORN
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:46 (UTC +7)
Tín hiệu