Giá PAXG hôm nay

Trung bình (24h)
60,660,573 VND
Thấp nhất (24h)
59,962,923 VND
Cao nhất (24h)
61,358,965 VND
Khối lượng 24h
3,575,435.67 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,557,552.91 USD
Vốn hóa thị trường
425,258,803.59 USD

PAX Gold PAXG/VND

60,482,898 VND
-1.09% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PAXG
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:52 (UTC)
Tín hiệu