Giá PAXG hôm nay

Trung bình (24h)
62,313,870 VND
Thấp nhất (24h)
61,998,048 VND
Cao nhất (24h)
62,621,418 VND
Khối lượng 24h
4,715,252.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,485,530.33 USD
Vốn hóa thị trường
442,974,496.09 USD

PAX Gold PAXG/VND

62,289,475 VND
-0.29% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PAXG
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:45 (UTC +7)
Tín hiệu