Giá PENDLE hôm nay

Trung bình (24h)
6.15 USD
Thấp nhất (24h)
5.54 USD
Cao nhất (24h)
6.91 USD
Khối lượng 24h
78,802,466.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
91,175,884.27 USD
Vốn hóa thị trường
1.61b USD

Pendle PENDLE/USD

6.72 USD
+15.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PENDLE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:56 (UTC)
Tín hiệu