Giá PENDLE hôm nay

Trung bình (24h)
6.91 USD
Thấp nhất (24h)
6.62 USD
Cao nhất (24h)
7.22 USD
Khối lượng 24h
36,824,497.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
48,880,551.68 USD
Vốn hóa thị trường
1.07 tỷ USD

Pendle PENDLE/USD

7.03 USD
+0.47% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PENDLE
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:59 (UTC +7)
Tín hiệu