Giá PENDLE hôm nay

Trung bình (24h)
163,602 VND
Thấp nhất (24h)
146,558 VND
Cao nhất (24h)
183,168 VND
Khối lượng 24h
79,215,081.73 USD
KL Trung bình 10 ngày
91,387,222.74 USD
Vốn hóa thị trường
1.63b USD

Pendle PENDLE/VND

182,344 VND
+18.15% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PENDLE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:21 (UTC)
Tín hiệu