Giá PEPE hôm nay

Trung bình (24h)
5.32 USD
Thấp nhất (24h)
4.87 USD
Cao nhất (24h)
5.61 USD
Khối lượng 24h
365,534,427 USD
KL Trung bình 10 ngày
282,576,292.12 USD
Vốn hóa thị trường
2.26b USD

PEPE PEPE/USD

5.39 USD
+6.57% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PEPE1M
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:38 (UTC)
Tín hiệu