Giá PEPE hôm nay

Trung bình (24h)
10.23 USD
Thấp nhất (24h)
9.92 USD
Cao nhất (24h)
10.54 USD
Khối lượng 24h
264,434,755.74 USD
KL Trung bình 10 ngày
457,990,054.14 USD
Vốn hóa thị trường
4.22 tỷ USD

PEPE PEPE/USD

10.11 USD
-0.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PEPE1M
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:37 (UTC)
Tín hiệu