Giá PEPE hôm nay

Trung bình (24h)
150,316 VND
Thấp nhất (24h)
105,933 VND
Cao nhất (24h)
160,200 VND
Khối lượng 24h
496,262,593.61 USD
KL Trung bình 10 ngày
269,901,294.8 USD
Vốn hóa thị trường
1.88b USD

PEPE PEPE/VND

120,201 VND
-22.71% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PEPE1M
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:17 (UTC)
Tín hiệu