Giá PI hôm nay

Trung bình (24h)
48,026 VND
Thấp nhất (24h)
46,298 VND
Cao nhất (24h)
49,698 VND
Khối lượng 24h
6,307.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,415.8 USD
Vốn hóa thị trường
1,309.79 USD

PI Network PI/VND

47,591 VND
-0.05% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:13 (UTC)
Tín hiệu