Giá PI hôm nay

Trung bình (24h)
55,065 VND
Thấp nhất (24h)
54,314 VND
Cao nhất (24h)
57,466 VND
Khối lượng 24h
15,096.58 USD
KL Trung bình 10 ngày
25,811.57 USD
Vốn hóa thị trường
1,391.06 USD

PI Network PI/VND

54,939 VND
+0.16% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PI
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:01 (UTC +7)
Tín hiệu