Giá POND hôm nay

Trung bình (24h)
0.02260511 USD
Thấp nhất (24h)
0.0216075 USD
Cao nhất (24h)
0.0236778 USD
Khối lượng 24h
2,212,241.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,759,501.43 USD
Vốn hóa thị trường
180,857,126.61 USD

Marlin POND/USD

0.02250041 USD
+3.89% 24 giờ qua
Biểu đồ giá POND
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 04:57 (UTC)
Tín hiệu