Giá POND hôm nay

Trung bình (24h)
523 VND
Thấp nhất (24h)
510 VND
Cao nhất (24h)
530 VND
Khối lượng 24h
771,903.78 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,267,432.5 USD
Vốn hóa thị trường
164,536,828.65 USD

Marlin POND/VND

526 VND
+2.53% 24 giờ qua
Biểu đồ giá POND
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 05:49 (UTC)
Tín hiệu