Giá POWR hôm nay

Trung bình (24h)
8,468 VND
Thấp nhất (24h)
6,818 VND
Cao nhất (24h)
9,169 VND
Khối lượng 24h
8,399,975.57 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,475,258.77 USD
Vốn hóa thị trường
141,550,895.87 USD

Powerledger POWR/VND

7,547 VND
-14.91% 24 giờ qua
Biểu đồ giá POWR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:39 (UTC)
Tín hiệu