Giá POWR hôm nay

Trung bình (24h)
8,204 VND
Thấp nhất (24h)
8,106 VND
Cao nhất (24h)
8,290 VND
Khối lượng 24h
2,886,478.58 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,120,636.3 USD
Vốn hóa thị trường
162,123,790.52 USD

Powerledger POWR/VND

8,166 VND
-1.08% 24 giờ qua
Biểu đồ giá POWR
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:12 (UTC)
Tín hiệu