Giá PROM hôm nay

Trung bình (24h)
265,426 VND
Thấp nhất (24h)
254,873 VND
Cao nhất (24h)
282,277 VND
Khối lượng 24h
2,382,205.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,692,798.47 USD
Vốn hóa thị trường
193,722,607.66 USD

Prometeus PROM/VND

280,152 VND
+7.16% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PROM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-20 16:06 (UTC)
Tín hiệu