Giá PROM hôm nay

Trung bình (24h)
262,004 VND
Thấp nhất (24h)
254,915 VND
Cao nhất (24h)
265,765 VND
Khối lượng 24h
923,089.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,270,360.48 USD
Vốn hóa thị trường
186,150,562.47 USD

Prometeus PROM/VND

263,286 VND
+2.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PROM
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 05:53 (UTC)
Tín hiệu