Giá QNT hôm nay

Trung bình (24h)
98.95 USD
Thấp nhất (24h)
91.46 USD
Cao nhất (24h)
106.03 USD
Khối lượng 24h
11,664,198.54 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,383,038.67 USD
Vốn hóa thị trường
1.27b USD

Quant QNT/USD

105.63 USD
+8.13% 24 giờ qua
Biểu đồ giá QNT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:05 (UTC)
Tín hiệu