Giá QNT hôm nay

Trung bình (24h)
97.16 USD
Thấp nhất (24h)
94.17 USD
Cao nhất (24h)
99.13 USD
Khối lượng 24h
3,434,957.8 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,783,354.22 USD
Vốn hóa thị trường
1.14 tỷ USD

Quant QNT/USD

95.48 USD
-2.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá QNT
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:32 (UTC +7)
Tín hiệu