Giá QNT hôm nay

Trung bình (24h)
2,636,098 VND
Thấp nhất (24h)
2,439,380 VND
Cao nhất (24h)
2,821,127 VND
Khối lượng 24h
11,136,534.62 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,893,483.02 USD
Vốn hóa thị trường
1.27b USD

Quant QNT/VND

2,771,398 VND
+9.65% 24 giờ qua
Biểu đồ giá QNT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:09 (UTC)
Tín hiệu