Giá RAD hôm nay

Trung bình (24h)
46,067 VND
Thấp nhất (24h)
41,978 VND
Cao nhất (24h)
48,484 VND
Khối lượng 24h
5,495,229.61 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,500,272.92 USD
Vốn hóa thị trường
91,393,957.78 USD

Radicle RAD/VND

46,668 VND
+10.06% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RAD
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 01:08 (UTC)
Tín hiệu