Giá RAD hôm nay

Trung bình (24h)
44,526 VND
Thấp nhất (24h)
43,679 VND
Cao nhất (24h)
45,367 VND
Khối lượng 24h
1,181,251.36 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,860,294.3 USD
Vốn hóa thị trường
88,607,788.47 USD

Radicle RAD/VND

44,309 VND
-1.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RAD
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:33 (UTC +7)
Tín hiệu