Giá RDNT hôm nay

Trung bình (24h)
5,800 VND
Thấp nhất (24h)
5,689 VND
Cao nhất (24h)
5,920 VND
Khối lượng 24h
6,032,230.11 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,424,837.46 USD
Vốn hóa thị trường
108,985,509.91 USD

Radiant Capital Token RDNT/VND

5,786 VND
-0.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RDNT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:19 (UTC)
Tín hiệu