Giá RDNT hôm nay

Trung bình (24h)
4,667 VND
Thấp nhất (24h)
4,599 VND
Cao nhất (24h)
4,740 VND
Khối lượng 24h
2,810,507.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,543,559.27 USD
Vốn hóa thị trường
91,153,110.54 USD

Radiant Capital Token RDNT/VND

4,617 VND
-2.27% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RDNT
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:29 (UTC)
Tín hiệu