Giá REI hôm nay

Trung bình (24h)
801 VND
Thấp nhất (24h)
786 VND
Cao nhất (24h)
813 VND
Khối lượng 24h
615,382.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,581,744.01 USD
Vốn hóa thị trường
29,846,574.92 USD

REI Network REI/VND

799 VND
0.87% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 703
Khối lượng 24h
615,382.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,581,744.01 USD
Vốn hóa thị trường
29,846,574.92 USD
Cao nhất 1 năm
985 VND
Thấp nhất 1 năm
454 VND
Thấp nhất
0.13 VND
Cao nhất
4,548 VND
Lưu hành
950,000,000 REI
Tổng cung
1,000,000,000 REI
Biến động (1 ngày)
0.87%
Biến động (7 ngày)
7.63%
Biến động (1 tháng)
13.33%
Biến động (3 tháng)
8.41%
Biến động (Năm nay)
1.72%
Thông tin
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
Nền tảng
Tín hiệu