Giá REI hôm nay

Trung bình (24h)
1,975 VND
Thấp nhất (24h)
1,948 VND
Cao nhất (24h)
2,021 VND
Khối lượng 24h
2,857,731.43 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,442,567.49 USD
Vốn hóa thị trường
72,107,045.8 USD

REI Network REI/VND

1,962 VND
-0.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá REI
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:00 (UTC +7)
Tín hiệu