Giá REI hôm nay

Trung bình (24h)
1,997 VND
Thấp nhất (24h)
1,842 VND
Cao nhất (24h)
2,209 VND
Khối lượng 24h
13,081,921.69 USD
KL Trung bình 10 ngày
25,746,591.57 USD
Vốn hóa thị trường
73,806,884.26 USD

REI Network REI/VND

2,068 VND
+6.65% 24 giờ qua
Biểu đồ giá REI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:18 (UTC)
Tín hiệu