Giá RIF hôm nay

Trung bình (24h)
5,434 VND
Thấp nhất (24h)
5,161 VND
Cao nhất (24h)
5,803 VND
Khối lượng 24h
3,871,352.27 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,717,813.12 USD
Vốn hóa thị trường
216,669,442.22 USD

RSK Infrastructure Framework RIF/VND

5,720 VND
+6.42% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RIF
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:49 (UTC)
Tín hiệu