Giá RIF hôm nay

Trung bình (24h)
0.164 USD
Thấp nhất (24h)
0.1587 USD
Cao nhất (24h)
0.1738 USD
Khối lượng 24h
4,828,019.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,581,155.35 USD
Vốn hóa thị trường
165,116,659.38 USD

RSK Infrastructure Framework RIF/USD

0.1658 USD
+4.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RIF
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:53 (UTC +7)
Tín hiệu