Giá RLC hôm nay

Trung bình (24h)
79,490 VND
Thấp nhất (24h)
77,406 VND
Cao nhất (24h)
81,214 VND
Khối lượng 24h
2,527,288.77 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,447,033.35 USD
Vốn hóa thị trường
215,023,048.36 USD

iExec RLC RLC/VND

77,736 VND
-3.06% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RLC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:08 (UTC)
Tín hiệu