Giá RLC hôm nay

Trung bình (24h)
84,375 VND
Thấp nhất (24h)
82,965 VND
Cao nhất (24h)
86,090 VND
Khối lượng 24h
2,212,713.25 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,096,601.45 USD
Vốn hóa thị trường
235,515,480.75 USD

iExec RLC RLC/VND

83,794 VND
-1.85% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RLC
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:53 (UTC)
Tín hiệu