Giá RSR hôm nay

Trung bình (24h)
164 VND
Thấp nhất (24h)
155 VND
Cao nhất (24h)
173 VND
Khối lượng 24h
14,593,217.46 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,074,846.33 USD
Vốn hóa thị trường
310,375,519.86 USD

Reserve Rights RSR/VND

165 VND
+0.61% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RSR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:24 (UTC)
Tín hiệu