Giá RSR hôm nay

Trung bình (24h)
198 VND
Thấp nhất (24h)
184 VND
Cao nhất (24h)
222 VND
Khối lượng 24h
29,536,072.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,659,878.94 USD
Vốn hóa thị trường
424,776,177.52 USD

Reserve Rights RSR/VND

215 VND
+16.85% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RSR
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:54 (UTC)
Tín hiệu