Giá SHIB hôm nay

Trung bình (24h)
592 VND
Thấp nhất (24h)
558 VND
Cao nhất (24h)
636 VND
Khối lượng 24h
303,018,532.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
186,378,569.54 USD
Vốn hóa thị trường
14b USD

SHIBA INU SHIB/VND

626 VND
+2.96% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SHIB1000
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:51 (UTC)
Tín hiệu