Giá SHIB hôm nay

Trung bình (24h)
647 VND
Thấp nhất (24h)
637 VND
Cao nhất (24h)
656 VND
Khối lượng 24h
80,357,206.82 USD
KL Trung bình 10 ngày
117,441,267.25 USD
Vốn hóa thị trường
14.66 tỷ USD

SHIBA INU SHIB/VND

645 VND
+1.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SHIB1000
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:59 (UTC)
Tín hiệu