Giá SLP hôm nay

Trung bình (24h)
110 VND
Thấp nhất (24h)
86 VND
Cao nhất (24h)
116 VND
Khối lượng 24h
8,818,124.66 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,046,176.49 USD
Vốn hóa thị trường
140,902,464.22 USD

Smooth Love Potion SLP/VND

95 VND
-15.93% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SLP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:25 (UTC)
Tín hiệu