Giá SLP hôm nay

Trung bình (24h)
97 VND
Thấp nhất (24h)
95 VND
Cao nhất (24h)
99 VND
Khối lượng 24h
825,163.29 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,059,766.11 USD
Vốn hóa thị trường
153,313,413.77 USD

Smooth Love Potion SLP/VND

96 VND
-2.04% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SLP
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:45 (UTC)
Tín hiệu