Giá STEEM hôm nay

Trung bình (24h)
7,492 VND
Thấp nhất (24h)
7,212 VND
Cao nhất (24h)
8,565 VND
Khối lượng 24h
5,502,497.78 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,057,163.27 USD
Vốn hóa thị trường
143,616,766.33 USD

Steem STEEM/VND

7,939 VND
+6.91% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STEEM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:55 (UTC)
Tín hiệu