Giá STEEM hôm nay

Trung bình (24h)
0.278 USD
Thấp nhất (24h)
0.2742 USD
Cao nhất (24h)
0.283 USD
Khối lượng 24h
1,446,885.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,273,658.7 USD
Vốn hóa thị trường
130,899,430.71 USD

Steem STEEM/USD

0.281 USD
+1.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STEEM
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:13 (UTC +7)
Tín hiệu