Giá SUI hôm nay

Trung bình (24h)
31,068 VND
Thấp nhất (24h)
23,786 VND
Cao nhất (24h)
33,157 VND
Khối lượng 24h
135,217,961.87 USD
KL Trung bình 10 ngày
65,208,400.32 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

Sui SUI/VND

28,336 VND
-13.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SUI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:08 (UTC)
Tín hiệu