Giá SUI hôm nay

Trung bình (24h)
1.07 USD
Thấp nhất (24h)
1.06 USD
Cao nhất (24h)
1.09 USD
Khối lượng 24h
19,322,975.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
38,236,541.63 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

SUI Token SUI/USD

1.06 USD
-1.88% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SUI
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 09:17 (UTC +7)
Tín hiệu