Giá SUPER hôm nay

Trung bình (24h)
1.03 USD
Thấp nhất (24h)
0.99 USD
Cao nhất (24h)
1.08 USD
Khối lượng 24h
4,516,582.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,913,148.29 USD
Vốn hóa thị trường
524,747,637.14 USD

SuperVerse SUPER/USD

1.08 USD
+3.32% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SUPER
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-20 17:40 (UTC)
Tín hiệu