Giá SUPER hôm nay

Trung bình (24h)
1.13 USD
Thấp nhất (24h)
1.1 USD
Cao nhất (24h)
1.15 USD
Khối lượng 24h
3,616,057.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,756,278 USD
Vốn hóa thị trường
551,392,333.88 USD

SuperVerse SUPER/USD

1.14 USD
+0.25% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SUPER
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:45 (UTC +7)
Tín hiệu