Giá SUPER hôm nay

Trung bình (24h)
23,884 VND
Thấp nhất (24h)
18,886 VND
Cao nhất (24h)
25,024 VND
Khối lượng 24h
10,002,461.72 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,387,052.78 USD
Vốn hóa thị trường
384,615,525.07 USD

SuperVerse SUPER/VND

21,510 VND
-12.9% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SUPER
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:49 (UTC)
Tín hiệu