Giá SYN hôm nay

Trung bình (24h)
1.1 USD
Thấp nhất (24h)
0.94 USD
Cao nhất (24h)
1.32 USD
Khối lượng 24h
13,837,014.89 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,425,544.24 USD
Vốn hóa thị trường
207,349,494.57 USD

Synapse SYN/USD

1.12 USD
+5.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SYN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:29 (UTC)
Tín hiệu