Giá SYN hôm nay

Trung bình (24h)
0.7988 USD
Thấp nhất (24h)
0.7456 USD
Cao nhất (24h)
0.8482 USD
Khối lượng 24h
3,014,154.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,713,077.5 USD
Vốn hóa thị trường
152,102,370.13 USD

Synapse SYN/USD

0.8198 USD
+7.41% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SYN
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:03 (UTC +7)
Tín hiệu