Giá SYS hôm nay

Trung bình (24h)
0.18 USD
Thấp nhất (24h)
0.16 USD
Cao nhất (24h)
0.21 USD
Khối lượng 24h
13,150,087.83 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,146,282.68 USD
Vốn hóa thị trường
155,116,573.4 USD

Syscoin SYS/USD

0.2 USD
23.61% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 331
Khối lượng 24h
13,150,087.83 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,146,282.68 USD
Vốn hóa thị trường
155,116,573.4 USD
Cao nhất 1 năm
0.21 USD
Thấp nhất 1 năm
0.078657 USD
Thấp nhất
0.078657 USD
Cao nhất
1.33 USD
Lưu hành
780,282,325.78 SYS
Tổng cung
780,282,325.78 SYS
Biến động (1 ngày)
23.61%
Biến động (7 ngày)
36.88%
Biến động (1 tháng)
57.66%
Biến động (3 tháng)
58.45%
Biến động (Năm nay)
44.62%
Thông tin
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
Hệ PoW
Nền tảng
Tín hiệu