Giá SYS hôm nay

Trung bình (24h)
0.1959 USD
Thấp nhất (24h)
0.1897 USD
Cao nhất (24h)
0.2028 USD
Khối lượng 24h
2,651,970.86 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,487,883.98 USD
Vốn hóa thị trường
149,631,614.78 USD

Syscoin SYS/USD

0.1901 USD
-4.19% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SYS
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:07 (UTC)
Tín hiệu