Giá SYS hôm nay

Trung bình (24h)
3,608 VND
Thấp nhất (24h)
3,537 VND
Cao nhất (24h)
3,682 VND
Khối lượng 24h
998,751.61 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,574,403.98 USD
Vốn hóa thị trường
110,431,531.57 USD

Syscoin SYS/VND

3,597 VND
2.31% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 375
Khối lượng 24h
998,751.61 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,574,403.98 USD
Vốn hóa thị trường
110,431,531.57 USD
Cao nhất 1 năm
4,777 VND
Thấp nhất 1 năm
1,940 VND
Thấp nhất
0.00019917 VND
Cao nhất
33,983 VND
Lưu hành
780,282,325.78 SYS
Tổng cung
780,282,325.78 SYS
Biến động (1 ngày)
2.31%
Biến động (7 ngày)
5.76%
Biến động (1 tháng)
25.68%
Biến động (3 tháng)
38.29%
Biến động (Năm nay)
5.86%
Thông tin
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Hệ PoW
Nền tảng
Layer 1
Tín hiệu